Name
Address
Phone Number
Gandhidham Kutch Atithigruh ssdfs  02836- 220835
Bhuj K.V.O. Atethegruh   02832- 255318
Visamo (Bhachau)   02837- 222255 /
02837- 222684
Shanti dham (Samkhiyari)   02837-223388
Jakh Mandir Sanitorium (Madhapur-Near Bhuj)  Mr.Hasmukh Shah
Mob- 9224120601
02832-240981 or
Pankaj Guest House Station Road, Opp. Ambe Ashish building, Bhuj, Kutch  
Hotel KBN
New station Road, near neelam hotel., Bhuj - Kutch. 02832-27251
Neelam Hotel Opp. Prince hotel, Near Ravi Talkies, Station road, Bhuj.  
"Swati Hotel" - for rest & taste Mundra - Kutch
M- 09924312109 (Mahesh Savla)
02838- 224224/222225
Fax- 02838- 224124