׵ې۾ ۿې -۶    [ In English ]
  • ۔ ۩۶ ۶.
  • ۛ 1500 . ۶ ۿ , ๤, ۤ ۾۩ ۔.
  • ېۿ ۾ۿې 醅.
  • ǩ۬ ېۿ ۶ ۩ ۵
    ېۿ.

HOME