HOME
  • ָ:- ָ߸ӓ ׾׿™ Ӿָ ݵ ֲ פ ָ ָ֕ ָ ֟.־ ֵ֮ ֻֻ֮ ָ ֳ ß ־֟֟.

  • ֮ :- ֟֓ ָ ӓ ־ָ ָ ֕Ӯ ֲ ־,ֵ֓ ӓ ָ֓ ֲ ־.

  • Ӥ ֟֓ :- ֟֓ ֙ ӓ ָ ,֮,־ԇ ָ 򇮙.

  • ֟ ֚ߟ :- ֵ֓ ӓ ָ , ïևֻ .

  • ָ ֓ :-ֵ֓ ָ ,ֵ֓ ӓ ӓ ֻ֓ ,ӓ ֓ ֚ߓ ޵֓ 򇮙.

  • ָ ֻ֓ :- ֵ֓ ֓ ,ֵ֟߻ ָָ֕߻ ֲ ز֤-Ӳָ .

  • :- ֟߻ ֲز֤,ָ ز֤, ָ֕.

  • ֵ֤:-ֵי ־ ָָ֕߻ ֲز֤.

  • ֬ ִ :-ֵ֓ ֓ ֓ ָ ,ݴ 򇮙.

  • ׮ߓ ־ :- ,,ָ , ׯ֓,ֻ߮ ָ߻ ֲز֤.

Important pressure points for different disease
֓ ־ (ӛ)
߻ (׻ִ (Ù) ֲز֤.
׮֮ ꌙ
, ֟, Ӥ,כֻ ־ ֵ֓ ָ ӯ .
Ӭ
ֵ֓ ֓ ֵ֓ ָ , כֻ ־ ֵ֓ ָ ӯ.
ָ,כֻ,,׻ֵ ֻ,֮׻,.
և
֛֟,ָ,כֻ ָ߻ ֲز֤.
֤-
ֵ֮, ׯ ֻ, ֛֟,֮׻.
֬
þ֤د֛,ׯ֓, ֵָ, (׻־ָ),כֻ ָ߻ ֲز֤.
ׯ֓ ӯ ֚.
á
ֳԿֵ, , ׯֵ֮ ־ָ߻ ֲز֤.
֯
ׯ֓ ׻ִי Ù־ָ߻ ֲز֤.
( ֛֟Ӵ֬)
֛֟, ݴ,ָ, ־ָ߻ ֲز֤.
׾ָ
, , כֻ, ݴ, , ֵָ֣ ־ָ߻ ֲز֤
ן ֲ
ָ,כֻ, ֵָ֟߻ ׾ֿ ֲز֤.
֚ ӓ ׬ָ
ָָ֕߻ ־   ֟־ ՙָ ֲ,ָ, Ӥ, ֲز֤,ָָ֕߻ - ־ָ ֲز֤.
׻ ()
ֵ֓ ֚, ָ , ӓ , Ӥ,,,֚ߓ ־ָ߻ ֲز֤.
ײי(Ӵ֬ )
,ִֵ֬߻ כֻ, ָ ֟ ֓ ֕擵 ֻ֟ ֕ ־
ֵ
ֵָ,כֻ,ׯ֓,, ׻ִי Ù־ָ߻ ֲز֤.


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.